เกี่ยวกับบริษัท

สำนักงานปีติเสวีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 (จดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในปี 2548) โดยให้บริการ ทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งทางบัญชี และกฎหมาย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี

"We provide professional services with Quality, Integrity and Trustworthiness"


NEWS

...

Auditor’s Report และจรรยาบรรณ

“วันจันทร์ที่ 25 กันยายน Pitisevi ได้รับเกียรติจากอาจารย์แซมมาเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง Auditor’s Report และจรรยาบรรณ ได้รับความรู้เต็มอิ่ม”

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามประกาษคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง

คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในโครงการสัมมนา "หลักการสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามประกาษคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง"
จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

...
...

Thailand Accounting Challenge 2023

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้สนับสนุนการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2023 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

Value of Audit - การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

Value of Audit - การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบทางการเงินเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” ยกระดับระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

...
...

บัญชีภาษีอากร… เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 3 : STARTUP TAX

เชิญชวนสมาชิก  ผู้ประกอบการทั่วไป 

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ฟรี)  เรื่อง “ บัญชีภาษีอากร… เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 3  :  STARTUP  TAX   ในวันศุกร์   ที่  20   พฤษภาคม   2565  เวลา 9.00-12.00 น.

เพื่อความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรและเป็นประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจใหม่  โดยเฉพาะกลุ่ม STARTUP ที่อาจได้รับผลกระทบและต้องปรับตัว  และเพื่อรับทราบข้อมูลทางภาษี  วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตลอดจนสอบถามประเด็นข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากกรมสรรพากร 

รับชมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสด  FaceBook LIVE ที่เพจ ThaiChamber

https://www.facebook.com/ThaiChamber/videos/3116411855291165

จัดโดย : คณะกรรมการกฎหมายภาษี และคณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ตามลิงก์ 

 https://bit.ly/3LaMiF0

การกำกับดูแลและการประเมินความเสี่ยงสำนักงานสอบบัญชีเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานเป็นวิทยาร่วมในการสัมมนา online จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในหัวข้อ การกำกับดูแลและการประเมินความเสี่ยงสำนักงานสอบบัญชีเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

...
...

บัญชีภาษีอากร...เรื่องใด ? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 2 : ไขข้อข้องใจ บัญชีและภาษีคริปโต

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9:00-12:00น รับชมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสด FaceBook LIVE ที่เพจ ThaiChamber จัดโดย : คณะกรรมการกฎหมายภาษี และคณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จบบัญชีทำงานอะไรดี...นะ?

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้เป็นวิทยากรร่วมในการสัมมนา Online จัดโดยเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย (TAP-Net) ในหัวข้อ "จบบัญชีทำงานอะไรดี...นะ?"

...
...

บัญชีภาษีอากร...เรื่องใด ? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานเป็นวิทยาร่วมในการสัมมนา online จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในหัวข้อ "บัญชีภาษีอากร…เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 1"

Ep.7 : TFAC Tips Quality Management

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานร่วมเป็นวิทยาในการสัมมนา online Focus Group คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISQM จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในหัวข้อ "Ep.7 : TFAC Tips Quality Management"

...