เกี่ยวกับบริษัท

สำนักงานปีติเสวีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 (จดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในปี 2548) โดยให้บริการ ทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งทางบัญชี และกฎหมาย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี

ในปี พ.ศ. 2533 สำนักงานฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย MOORE GLOBAL ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายในบริการทางบัญชีในลำดับที่ 15 ของโลก โดยปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ใน 100 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยสำนักงานอิสระที่เป็นสำนักงานฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมของ MOORE GLOBAL เช่นเดียวกัน ทั่วโลก
( Website: www.moore-global.com )

สำนักงานปีติเสวีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 (จดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในปี 2548) โดยให้บริการ ทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งทางบัญชี และกฎหมาย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี